ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เอื้อมพร จรนามล
ชื่อเรื่อง คำสี่พยางค์ในภาษาไทลื้อ = Four-syllable words in the Tai Lue language
หัวเรื่อง ภาษาไทลื้อ -- การสร้างคำใหม่;ภาษากับวัฒนธรรม;ภาษาศาสตร์เชิงสังคมวิทยา
จำนวนหน้า ฐ, 226 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาภาษาไทย
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาไทย)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [185]-191
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552