ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สราวุธ จงวัฒนา
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับน้าในนิทานพื้นบ้านล้านนา = Relationship between human and water in Lanna folktales
หัวเรื่อง นิทานพื้นเมือง;นิทานพื้นเมืองไทย -- ไทย (ภาคเหนือ);วรรณกรรมพื้นบ้านไทย -- ไทย (ภาคเหนือ);มนุษย์;น้ำ
จำนวนหน้า ญ, 255 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมล้านนา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมล้านนา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 209-221
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556