ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เสถียร, พระครู
ชื่อเรื่อง การศึกษาเชิงวิเคราะห์คร่าวร่ำคำสอนเจ้าราช พระครูสถิตจิตตสังวร (เสถียร คำเกตุ)
หัวเรื่อง วรรณกรรมไทย (ภาคเหนือ);วรรณกรรมพื้นบ้าน -- ไทย (ภาคเหนือ);คร่าวร่ำคำสอนเจ้าราช
จำนวนหน้า จ, 235 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมล้านนา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมล้านนา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 128-132
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545