ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ไสว คำมูล
ชื่อเรื่อง การศึกษาวิเคราะห์คำเวนทาน = An Analytical study of Kham Wentharn
หัวเรื่อง วรรณกรรมไทย (ภาคเหนือ);วรรณคดีพุทธศาสนา -- ไทย (ภาคเหนือ);ทาน (พุทธศาสนา);พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ก-ญ, 178 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมล้านนา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมล้านนา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [151]-155
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2548