ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ภัทรพร นิลเศรษฐี
ชื่อเรื่อง การศึกษาชำระโคลงมังทรารบเชียงใหม่ = A Critical edition of Klong Mangtra Rop Chiang Mai
หัวเรื่อง วรรณกรรมไทย (ภาคเหนือ);นิราศ;วรรณคดีกับประวัติศาสตร์;ประวัติศาสตร์ในวรรณคดี;เชียงใหม่ -- ประวัติศาสตร์
จำนวนหน้า 479 หน้า
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมล้านนา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมล้านนา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: [350]-355
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539