ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สมหวัง อินทร์ไชย
ชื่อเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบปฐมสมโพธิภาษาบาลี ฉบับล้านนากับฉบับภาคกลาง
หัวเรื่อง พุทธศาสนา;พระพุทธเจ้า
จำนวนหน้า ฎ, 374 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมล้านนา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมล้านนา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;ขาดหน้า 36, 292 (ต้นฉบับไม่มี);บรรณานุกรม: แผ่น 293-300
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544