ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สดศรี ดรน้อย
ชื่อเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมเรื่อง ก่ำกาดำ ฉบับล้านนา อีสาน และไทเขิน
หัวเรื่อง วรรณคดีเปรียบเทียบ;วรรณกรรมไทย (ภาคเหนือ) -- ประวัติและวิจารณ์;วรรณกรรมไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- ประวัติและวิจารณ์;วรรณกรรมไทเขิน -- ประวัติและวิจารณ์
จำนวนหน้า จ, 136, 138 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมล้านนา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมล้านนา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;ขาดหน้า 139 (ต้นฉบับไม่มี);บรรณานุกรม: แผ่น 133-136
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539