ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปรียานุตร สุรินทร์แก้ว
ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบมุมมองทางธัมมิกเศรษฐกิจของพุทธทาส ภิกขุและแนวคิดเศรษฐกิจแห่งความเป็นหนึ่งเดียวของ เคียร่า ลูบิค = A comparative study of Buddhadasa Bikkhu's Dhammic economy perspective and Chiara Lubich's theory of the economy of communion
หัวเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบ;ศาสนาเปรียบเทียบ;ศาสนา -- การศึกษาและการสอน
จำนวนหน้า ฒ, 185 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [146]-153
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552