ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง บุญทรง หมีดำ (ปุญญธโร), ภิกขุ
ชื่อเรื่อง ปัญหาและทางออกของผู้สูงอายุตามหลักพระพุทธศาสนา = Problems and solutions of old people according to Buddhist Principles พระบุญทรง หมีดำ (ปุญญธโร)
หัวเรื่อง พุทธศาสนา;พุทธศาสนากับผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่;ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ก-ญ, 129 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม พระบุญทรง หมีดำ (ปุญญธโร);มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [112]-116
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549