ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เดือนทะเล อินทร์จันทร์
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติในทัศนะของกลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืน = The Relationship between man and nature in the concept of sustainable agriculture group
หัวเรื่อง มนุษย์;ธรรมชาติ;กลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืน
จำนวนหน้า ก-ฌ, 120 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิายาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาปรัชญา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาปรัชญา)) --มหาวิายาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 101-104
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551