ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อภิชาติ กวินสุข
ชื่อเรื่อง แนวคิดทางปรัชญาในภาพจิตรกรรมฝาผนัง สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
หัวเรื่อง จิตรกรรมฝาผนัง -- กรุงเทพฯ;จิตรกรรมฝาผนังไทย -- กรุงเทพฯ;จิตรกรรมพุทธศาสนา -- กรุงเทพฯ;อภิปรัชญา;จิตรกรรมฝาผนัง -- ปรัชญา;ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์, 2325-
จำนวนหน้า 178 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาปรัชญา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาปรัชญา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 172-177
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545