ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เกรียงไกร ผาสุตะ
ชื่อเรื่อง แนวคิดเชิงปรัชญาในพิธีกรรมลำทรง ในเขตอำเภอมัญจาคีรี และอำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น = A Philosophical concept in Lam Song rituals in Mancha Khiri and Phra Yuen Districts, Khon Kaen Province
หัวเรื่อง ปรัชญา;พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม
จำนวนหน้า ก-ฎ, [260] แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาปรัชญา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาปรัชญา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 160-166
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551