ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปัญญา, พระมหา
ชื่อเรื่อง การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องสิทธิส่วนบุคคลในพระไตรปิฎก พระมหาปัญญา เประยะโพธิ์เดช
หัวเรื่อง พระไตรปิฎก;สิทธิพลเมือง;สิทธิมนุษยชน;เสรีภาพส่วนบุคคล
จำนวนหน้า ฑ, 166 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม พระมหาปัญญา เประยะโพธิ์เดช;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาปรัชญา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาปรัชญา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 152-159
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544