ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เริงสรวง ดาษไธสง, พระมหา
ชื่อเรื่อง แนวคิดเรื่องวิญญาณในพุทธศาสนาเถรวาท พระมหเริงสรวง ดาษไธสง
หัวเรื่อง วิญญาณ;พุทธศาสนาเถรวาท;พระไตรปิฎก
จำนวนหน้า 147 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม พระมหเริงสรวง ดาษไธสง;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาปรัชญา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาปรัชญา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 143-146
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545