ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อนุพันธ์ สุทธยากร
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์แนวคิดเรื่องความสัมพันธ์ในคำสอนของขงจื้อ = An Analysis of concept of the relationships in confucius' teachings อนุพันธ์ สุนธยากร
หัวเรื่อง ขงจื๊อ, ก่อน ค.ศ. 551-ก่อน ค.ศ. 479;ปรัชญาขงจื้อ;ปรัชญาจีน
จำนวนหน้า ญ, 95 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาปรัชญา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาปรัชญา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [78]-85
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551