ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ญาวิณีย์ ศรีวงศ์ราช
ชื่อเรื่อง การศึกษาแนวคิดเชิงปรัชญาเรื่อง ขวัญ ในวรรณกรรมพิธีกรรมล้านนา
หัวเรื่อง ขวัญและการทำขวัญ;พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม -- ไทย (ภาคเหนือ);ความเชื่อ
จำนวนหน้า 294 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาปรัชญา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาปรัชญา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [170]-177
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544