ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เมินรัตน์ นวะบุศย์
ชื่อเรื่อง ดุริยสุนทรีย์ : การประเมินคุณค่าตามทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ของโชเปนฮาวเออร์
หัวเรื่อง โชเปนฮาวเออร์, อาเธอร์, ค.ศ. 1788-1860;ดนตรี;สุนทรียศาสตร์
จำนวนหน้า ฎ, 169 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาปรัชญา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาปรัชญา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [166]-169
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2536