ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง คลฑารัตน์ พรหมประดู่
ชื่อเรื่อง ความคิดทางการศึกษาของเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี
หัวเรื่อง ธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น), เจ้าพระยา, 2419-2486;การศึกษา -- ปรัชญา;การศึกษา -- ไทย -- ประวัติ
จำนวนหน้า 189 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาปรัชญา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาปรัชญา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [150]-156
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539