ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศรชัย แม้ประสาท
ชื่อเรื่อง ความคิดทางสังคมและการเมืองของศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี ระหว่างปี พ.ศ. 2528-2537
หัวเรื่อง ประเวศ วะสี, 2474- -- ทัศนะทางการเมืองและสังคม;ปัญหาสังคม;พุทธศาสนากับปัญหาสังคม
จำนวนหน้า ซ, 142 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาปรัชญา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาปรัชญา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [122]-127
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539