ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง คำนวล คำมณี
ชื่อเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบ ปรัชญาการเมืองของซุ่นจื้อกับโธมัส ฮอบล์
หัวเรื่อง ซุ่นจื้อ, 298-238;ฮอบส์,โธมัส, ค.ศ 1588-1697;ปรัชญาจีน;ปรัชญาอังกฤษ;การเมือง -- ปรัชญา
จำนวนหน้า ช, 89 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาปรัชญา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาปรัชญา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม : แผ่น 86-88
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2536