ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วิเชิด ทวีกุล
ชื่อเรื่อง การเมืองภาคประชาชน : การเคลื่อนไหวของชาวบ้านในเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ พ.ศ. 2530-2547 = The politics of people : a people's movement within the Northern Thai Farmer Network (1987-2004)
หัวเรื่อง การเมือง;เกษตรกร -- ไทย (ภาคเหนือ);เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือึ;ไทย (ภาคเหนือ) -- การเมืองและการปกครอง
จำนวนหน้า ก-ฒ, 295 หน้า : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาประวัติศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาประวัติศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 286-294
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2548