ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธัญญารัตน์ อภิวงค์
ชื่อเรื่อง หยกกับเศรษฐกิจพม่าสมัยอาณานิคม (ค.ศ.1885-1948) = Jade and Myanmar economy in the colonial period (1885-1948)
หัวเรื่อง หยก;พม่า -- ประวัติศาสตร์, ค.ศ. 1885-1948;พม่า -- ภาวะเศรษฐกิจ
จำนวนหน้า ก-ฑ, 271 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนที่
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาประวัติศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาประวัติศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 247-261
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2548