ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ตวงทอง เหล่าวรรธนะกูล
ชื่อเรื่อง ผู้หญิงสามัญชนในเมืองแถบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาสมัยรัชกาลที่ 3-5
หัวเรื่อง สตรี -- ไทย (ภาคกลาง) -- ประวัติ;สตรี -- การดำเนินชีวิต;สตรี -- ไทย (ภาคกลาง) -- ภาวะสังคม;สตรี -- ไทย (ภาคกลาง) -- ภาวะเศรษฐกิจ;ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์, 2325-
จำนวนหน้า 224 หน้า
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาประวัติศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาประวัติศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [207]-223
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539