ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พิมพ์ปฏิมา นเรศศิริกุล
ชื่อเรื่อง กระบวนการการเคลื่อนไหวทางสังคมของชนพื้นเมืองในแขวงอัดตะปือ ราชอาณาจักรล้านช้าง (ลาว) ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 24 ถึง พุทธศตวรรษที่ 25 = Social movements of the indigenous population in Attapue province, Lan Xang Kingdom (Laos), from late 18th to late 19th centuries
หัวเรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางสังคม -- ลาว;อาณาจักรล้านช้าง
จำนวนหน้า ฑ, 168 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาประวัติศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาประวัติศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [153]-163
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554