ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ชำนาญ แสนศิริโฮม
ชื่อเรื่อง โลกศิลปะ กรุงเทพฯ พ.ศ. 2325-2510 : การเปลี่ยนแปลงในความคิด ศิลปะสุโขทัย = The Artworlds of Bangkok, 1782-1967 : Changes in the conceptions of : Sukhothai Art
หัวเรื่อง ศิลปกรรมไทย -- สมัยสุโขทัย;พระพุทธรูป
จำนวนหน้า ก-ฏ, 158 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาประวัติศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาประวัติศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [133]-140
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2548