ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ผาณิต ใจตระกูล
ชื่อเรื่อง ฐานข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือที่ได้รับรางวัลของคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ระหว่าง พ.ศ.2529-2532
หัวเรื่อง คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ;หนังสือ -- รางวัล -- ฐานข้อมูล;หนังสือ -- รางวัล -- บรรณานุกรม -- ฐานข้อมูล;หนังสือ -- รางวัล -- บรรณานุกรม -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
จำนวนหน้า 129 หน้า : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: [66]-68
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2543