ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อะมีมะ แซ่จู
ชื่อเรื่อง กระบวนการกลายเป็นสินค้าของหัตถกรรมฝีมือชาติพันธุ์ลีซู = Commoditzation of Lisu handicrafts
หัวเรื่อง หัตถกรรม;เครื่องแต่งกาย;ลีซอ;ลีซอ -- ความเป็นอยู่และประเพณี;กลุ่มชาติพันธุ์
จำนวนหน้า ฑ, 261 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 246-253
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557