ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ชานนท์ คำทอง
ชื่อเรื่อง กระบวนการสูญเสียความสามารถในการควบคุมและจัดการทรัพยากรของเกษตรกรในป่า : ศึกษาป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง ทรัพยากรป่าไม้;ป่าสงวน -- แม่แตง (เชียงใหม่);เกษตรกร -- แม่แตง (เชียงใหม่);ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แตง (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า 212 แผ่น : ตาราง, แผนที่, แผนภูมิ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพัฒนาสังคม))-- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม : แผ่น 187-199
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2537