ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สิริไพลิน สิงห์อินทร์
ชื่อเรื่อง ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์และศาสนาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : ภาพสะท้อนจากเรื่องเล่าของครูไทยพุทธ = Ethno-religious conflict in the three southern bordered Provinces of Thailand : reflections from the narratives of the Buddhist teachers
หัวเรื่อง ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ -- ไทย (ภาคใต้);ศาสนา;ไทย (ภาคใต้) -- การเมืองและการปกครอง
จำนวนหน้า ฐ, 241 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพัฒนาสังคม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 226-232
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554