ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กนกแก้ว สุขุมาลวรรณ์
ชื่อเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการสุขาภิบาลอาหารในชนบท หมู่บ้านหนึ่งของจังหวัดลำปาง
หัวเรื่อง สาธารณสุข -- ลำปาง -- การมีส่วนร่วมของประชาชน;นโยบายสาธารณสุข;สุขภาพ;โครงการสุขาภิบาลอาหารในชนบท
จำนวนหน้า ฎ, 230 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพัฒนาสังคม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 205-215
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2538