ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปรีญาวัลย์ ใจปินตา
ชื่อเรื่อง กลยุทธ์ที่หลากหลายในการดำเนินชีวิตและการต่อรองของแรงงานรับจ้างในภาคเกษตรกรรม : กรณีศึกษาแรงวานสตรีไร้ที่ดินทำกิน = Livelihood strategies and negotiating of wage labors in agricultural sector : a case study of women landless labours
หัวเรื่อง แรงงานในเกษตรกรรม;แรงงานสตรี
จำนวนหน้า ฑ, 201 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพัฒนาสังคม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 193-199
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554