ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สาโรจน์ แววมณี
ชื่อเรื่อง กระบวนการปรับตัวขององค์กรชลประทานราษฎร์ต่อการเปลี่ยนแปลงการเกษตร : กรณีศึกษาฝายเหมืองใหม่ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง เกษตรชลประทาน -- จอมทอง (เชียงใหม่);ชลประทาน;เกษตรกรรม -- แง่สังคม -- จอมทอง (เชียงใหม่);การปรับตัว -- จอมทอง (เชียงใหม่);การปรับพฤติกรรม -- จอมทอง (เชียงใหม่);ฝาย -- จอมทอง (เชียงใหม่);ลุ่มน้ำแม่กลาง
จำนวนหน้า ต, 188 แผ่น : ตาราง, แผนที่
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพัฒนาสังคม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 165-173
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2541