ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พัชรี อาจหาญ
ชื่อเรื่อง การปรับตัวขององค์กรเพื่อการจัดการชลประทานท้องถิ่นต่อกระบวนการแทรกแซงระบบสาธารณะของรัฐ : ศึกษากรณีการจัดการเหมืองฝายในลุ่มน้ำแม่ปิงตอนบน
หัวเรื่อง ชลประทาน -- ไทย (ภาคเหนือ);ฝาย -- ไทย (ภาคเหนือ);ชลประทาน -- นโยบายของรัฐ
จำนวนหน้า 137 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพัฒนาสังคม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 132-133
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2538