ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พัชรินทร์ บัวลอย
ชื่อเรื่อง ความหลากหลายและวิวาทะเกี่ยวกับการจัดการน้ำ : กรณีศึกษากลุ่มผู้ใช้น้ำเหมืองฝายวังไฮ ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Diversity of and debates on water management : a case study of water user groups at Fai Wang Hai, Chiang Dao Sub-district, Chiang Dao District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง การจัดการน้ำ -- เชียงดาว (เชียงใหม่). ตำบลเชียงดาว;น้ำ -- เชียงดาว (เชียงใหม่). ตำบลเชียงดาว;ฝาย;ลุ่มน้ำเชียงดาว
จำนวนหน้า ก-ณ, 222 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพัฒนาสังคม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [195]-221
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549