ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธนพร ศรีสุขใส
ชื่อเรื่อง กลยุทธ์การผลิตทางการเกษตรในการช่วงชิงความหมาย การพัฒนา ในระดับท้องถิ่นของภาคอีสาน = Agricultural production strategies in meaning contestation of Development in Isan locality
หัวเรื่อง เกษตรกรรม -- แง่สังคม -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ);สังคมวิทยาชนบท;การพัฒนาชนบท;การพัฒนาแบบยั่งยืน
จำนวนหน้า ฑ, 194 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพัฒนาสังคม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [187]-193
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2553