ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง รัชนี นิลจันทร์
ชื่อเรื่อง การเรียกร้องสิทธิของคนจน: กรณีการระเบิดของโรงงานอบลำไย = The Contest for the rights of the poor: the longan fruit factory's explosion case
หัวเรื่อง คนจน -- ลำพูน;โรงงานลำไยอบแห้ง;สิทธิส่วนบุคคล;การระเบิด -- ลำพูน
จำนวนหน้า ก-ฐ, 199 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพัฒนาสังคม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [170]-177
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2548