ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นิชธิมา บุญเฉลียว
ชื่อเรื่อง ความทรงจำร่วมของคนลื้อพลัดถิ่นกับประเพณีประดิษฐกรรม = A collective memory of Lue in diaspora and invention of tradition
หัวเรื่อง ลื้อ -- ความเป็นอยู่และประเพณี;ลื้อ -- แง่สังคม;ลื้อ -- พะเยา;เอกลักษณ์ชาติพันธุ์
จำนวนหน้า ฐ, 179 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพัฒนาสังคม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [156]-165
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552