ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อติศักดิ์ จึงพัฒนาวดี
ชื่อเรื่อง ความเจ็บป่วย อำนาจ และปฏิบัติการของการแพทย์ชีวภาพ : เรื่องเล่าจากโรงพยาบาลชุมชน = Illness, power and biomedical practices : the narratives from Community Hospital
หัวเรื่อง โรงพยาบาลชุมชน;การแพทย์
จำนวนหน้า ก-ฐ, 150 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพัฒนาสังคม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [140]-149
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2548