ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Pimwaree Tichiwattanakarn
ชื่อเรื่อง Crystal chemistry of green jadeite jade from Myanmar = เคมีผลึกของหยกเจไดต์สีเขียวจากพม่า
หัวเรื่อง Jade;Chemistry, Analytic
จำนวนหน้า o, 82 p. : ill., tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School Chiang Mai University, 2014
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Geology
โน้ต Thesis (Master of Science (Geology)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 71-77
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2014