ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อรรถพล วงษ์เซ็ง
ชื่อเรื่อง ทัศนคติของประชากรในเขตถนนราชดำเนิน จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีต่อการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิทัศน์ทางการท่องเที่ยว อรรณพล วงษ์เซ็ง
หัวเรื่อง การสำรวจทัศนคติ -- เชียงใหม่;การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- เชียงใหม่;อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- เชียงใหม่;การฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว -- เชียงใหม่;สิ่งแวดล้อม;เชียงใหม่ -- ประชากร -- ทัศนคติ
จำนวนหน้า ฒ, 145 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 133-136
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545