ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Terdsak Subtavewung
ชื่อเรื่อง Vulnerability assessment of groundwater resources, Chiang mai basin, Notthern Thailand = การประเมินความเปราะบางต่อการปนเปื้อนของแหล่งน้ำใต้ดิน แอ่งเชียงใหม่ ภาคเหนือ ประเทศไทย
หัวเรื่อง Drastic -- Analysis;Groundwater -- Data processing;Groundwater -- Thailand, Northern
จำนวนหน้า xiii, 136 p. : maps
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2006
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Geology
โน้ต Thesis (Master of Science (Geology)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 100-101
ภาษา English
ปีการศึกษา 2006