ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นฤมล ลภะวงศ์
ชื่อเรื่อง กระบวนการจัดการเพื่อรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ บ้านหนองมณฑา ตำบลแม่วิน อำเเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ = Management process for retaining cultural identity of the Pga K'nyau ethnic group in Ban NongMonta, Mae Win Sub-district, Mae Wang District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง การอนุรักษ์วัฒนธรรม -- แม่วาง (เชียงใหม่);ปกาเกอะญอ -- แม่วาง (เชียงใหม่);กลุ่มชาติพันธุ์ -- แม่วาง (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ฏ, 103 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม)) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 91-95
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556