ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วุฒิภัทร เกตุพัฒนพล
ชื่อเรื่อง องค์ความรู้ของการจัดการวงดนตรีปี่พาทย์ล้านนาที่ได้รับความนิยมในพิธีกรรมฟ้อนผีเจ้านาย จังหวัดลำพูน = knowledeg from management of Pi Pat Lanna bands popular in the Royal-Spirit dance ritual, Lumphun province
หัวเรื่อง ปี่พาทย์;เครื่องดนตรีไทย -- ลำพูน;ดนตรี -- ไทย (ภาคเหนือ);การบริหารองค์ความรู้
จำนวนหน้า ต, 200 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 180-185
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557