ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นภาพร ลิขิตเรืองศิลป์
ชื่อเรื่อง การจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศาลาธนารักษ์ 1 (คุ้มเจ้าทิพวรรณ ณ เชียงตุง) จังหวัดเชียงใหม่ = Managing for increase efficiency of Treasury Pavilion 1 (Chao Thippawan na Chiang Tung' s house) Chiang Mai Province
หัวเรื่อง ศาลาธนารักษ์ 1;การบริหารองค์ความรู้ -- เชียงใหม่;การจัดการความรู้;การเรียนรู้องค์การ
จำนวนหน้า ฒ, 160 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม)) - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 151-156
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557