ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุปราณี สีสวยหูต
ชื่อเรื่อง ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อสภาวะแวดล้อมและชุมชนชาวเขารอบสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = The Impacts of tourism on environment and Hill Tribe Communities surrounding the Angkang Royal agricultural Station, Fang District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง (เชียงใหม่);การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม;การท่องเที่ยว -- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม;ชาวเขา -- ฝาง (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ฏ, 124 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 99-113
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552