ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สัมพันธ์ อัมพุธ
ชื่อเรื่อง ขบวนการเคลื่อนไหวของชุมชนในการจัดการผลกระทบจาก การใช้ถ่านหินลิกไนต์ในโรงบ่มใบยาสูบ : กรณีศึกษาบ้านดอนไชยป่าแขม ตำบลออย อำเภอปง จังหวัดพะเยา
หัวเรื่อง โรงบ่มใบยาสูบ;ลิกไนต์ -- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม;นิเวศวิทยา;ใบยาสูบ;บ้านดอนไชยป่าแขม (พะเยา)
จำนวนหน้า ฏ, 86 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 78-79
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545