ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ไกรฤกษ์ แสงสุข
ชื่อเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการคุณภาพน้ำกว๊านพะเยา
หัวเรื่อง น้ำ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน;แหล่งน้ำ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน;การจัดการคุณภาพน้ำ -- พะเยา;คุณภาพน้ำ -- พะเยา;กว๊านพะเยา -- แง่สิ่งแวดล้อม
จำนวนหน้า 83 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 71-74
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545