ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วิเชียร ปิงชัย
ชื่อเรื่อง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีผลต่อการใชทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในชนบทภาคเหนือ : กรณีศึกษาบ้านทากู่ ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
หัวเรื่อง สิ่งแวดล้อม;พฤติกรรมผู้บริโภค -- ลำพูน;อาหาร;ทรัพยากรธรรมชาติ -- ลำพูน;บ้านทากู่ (พะเยา)
จำนวนหน้า ฏ, 149 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนที่
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 128-133
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545