ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง แสงวรรณ์ ปาลี
ชื่อเรื่อง กระบวนการปรับเปลี่ยนระหว่างเกษตรเคมีและเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Process transformation between chemical agricultural and organic agricultural of farmers Huaisai, Sankampang District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง เกษตรกรรม -- แง่สิ่งแวดล้อม;เกษตรกรรมเคมี -- สันกำแพง (เชียงใหม่). ตำบลห้วยทราย;เกษตรอินทรีย์ -- สันกำแพง (เชียงใหม่). ตำบลห้วยทราย
จำนวนหน้า ฐ, 125 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 123-124
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2553