ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง มนัส รวดเร็ว
ชื่อเรื่อง การใช้ประโยชน์และการจัดการทรัพยากรป่าไม้ของชุมชน ในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยยอด จังหวัดน่าน
หัวเรื่อง ป่าไม้และการป่าไม้ -- น่าน;การจัดการป่าไม้ -- น่าน;ลุ่มน้ำห้วยยอด (น่าน)
จำนวนหน้า ฏ, 134 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนที่, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 122-127
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2541